Med anledning av artikeln i SvD

den 29 april

BRF Skvadronhöjden äger sju tomter och inget annat. Av de totalt elva tomer som nämns i artikeln ägs alltså fyra av en annan exploatör i grannskapet.

Kolfast är inget byggbolag i traditionell bemärkelse. Bolaget sysslar huvudsakligen med att hitta rätt projekt och handla upp diverse tjänster såsom finansiering, projektledning, marknadsföring och byggnation. Bolaget säkerställer att bygget utförs på ett korrekt sätt, men har ingen egen byggpersonal.

Det förvånar oss inte att grannarna inte vill framträda med namn och bild med tanke på hur de har betett sig mot kommunen och våra kunder. I överklagan hade de skrivit att byggnationerna innebär ”en urholkning av områdets status med värdeminskning på våra bostäder”. Det är ett fullständigt befängt, oförskämt och ostyrkt påstående och vi förstår som sagt att man inte vill träda fram i en av landets största tidningar.

Vi får en känsla av att SvD försökte göra en höna av en fjäder, men att de trots allt höll sig till fakta och gjorde en hyfsat balanserad artikel. Bland annat bekräftade Boverket indirekt i artikeln att det inte finns något som helst juridiskt stöd för att inte tillåta upplåtelseformen bostadsrätt i den här typen av projekt. Det bekräftades också att det är en sak att ha rätt att överklaga och en annan sak att sedan få rätt. Av de exempel som Fredrik Ingmarson på Boverket tar upp som skulle kunna få Attefallsåtgärderna upphävda har grannarna inte kunnat belägga en endaste. Artikeln gick för övrigt i princip inte in på anledningen till varför startbeskedet upphävdes och det tolkar vi som att journalisterna förstått att en olik syn på gränsen för när man anser att kommunen kan utge ett slutbesked inte kan stoppa tillämpning av Attefallsreglerna.

I en angränsande artikel lyfter SvD fram att en ny lagstiftning är på väg som bland annat syftar till att få mer ordning och reda i överklagandeprocessen. Vi på Kolfast välkomnar givetvis en sådan lagstiftning. Nuvarande förfarande innebär onödiga spekulationer och osäkerhetsdebatter även om slutresultatet blir detsamma.

VD Peter Lundh

info@kolfast.se

08-12 20 15 99