Markförvärv

Sitter ni på Kolfast nästa projekt?

 

Vi kan vara intresserade av både råmark som kräver detaljplanearbete eller redan byggklar mark. Har du mark som du vill sälja? Vi är öppna för både rena förvärv eller samarbeten. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Telefon 08-12 20 15 99

E-post info@kolfast.se