Nyheter

  • Augusti 2021

Byggstart av BRF Sicklaön 24

 

  • Juli 2021

Detaljplanarbetet i Vallentuna Centrum fortlöper och går ut på samråd:

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/pagaende-detaljplaner2/morby-backe/

 

  • Mars 2021

Säljstart för 12 stycken bostäder i BRF Sicklaön 24 – efterfrågan var stor och projektet såldes slut under ett par veckor.

 

  • Februari 2021

Kolfast vinner en direktanvisning från Vallentuna kommun med en beräknad byggrätt om cirka 2100 kvm BTA.

 

  • December 2020

Kolfast önskar alla kunder och samarbetspartner en God Jul och Gott Nytt år och tackar för det gångna året. Vi avslutar året med dom sista inflyttningarna i BRF Skvadronhöjden etapp-2.

 

  • Oktober 2020

Kolfast förvärvar en byggrätt i Nacka kommun och kommer under tidig vår -2021 släppa 12 stycken bostäder för försäljning.

 

  • Juli 2020

Nu flyttar dom första familjerna in i BRF Skvadronhöjden etapp-2

 

  • Februari 2020

Nu har vi stommonterat första huset av etapp-2 i BRF Skvadronhöjden, under våren väntas ytterligare 7 bostäder komma på plats.

 

  • December 2019

Kolfast förvärvar råmark i Vallentuna Centrum och ingår planavtal med Vallentuna kommun för framtagande av ny detaljplan för flerbostadshus.