Centrala

Vallentuna

Detaljplanarbete pågår för flerfamiljshus.

Bilderna är framtagna som illustrationer i samband med planarbetet och ett förslag till strukturplanen.

Totalt planeras det för 70-80 stycken bostäder.

Mer information om kommande detaljplanearbete uppdateras löpande

Intresseanmälan