Centrala

Vallentuna

Kolfast har förvärvat en byggrätt  – Detaljplanarbete pågår för flerfamiljshus

Bilden är framtagen som illustration i samband med planarbetet och ett förslag till strukturplanen.

Mer information om kommande detaljplanearbete uppdateras löpande

Intresseanmälan