Centrala

Vallentuna

Området gränsar i norr mot Teknikvägen, i väst mot Mörbyvägen och befintliga flerbostadshus, i söder mot Svedjevägen och villabebyggelse.

Planen möjliggör uppförande av två flerbostadshus om totalt cirka 75-90 stycken bostäder.

Bilderna är framtagna som illustrationer i samband med planarbetet och ett förslag till strukturplanen.

Mer information om projektets framskridande uppdateras löpande.

Intresseanmälan