Centrala

Vallentuna

Kolfast har förvärvat en byggrätt  – Detaljplanarbete pågår för flerfamiljshus

Mer information om kommande detaljplanearbete uppdateras löpande

Intresseanmälan