Personuppgifter

Allmänt om kunduppgifter

KOLFASTS kunders förtroende är otroligt viktigt för oss. Förtroendet bygger bland annat på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund eller potentiell kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi vill så tydligt och transparent som möjligt beskriva hur vi samlar in, sparar och använder uppgifterna som du lämnar till oss när du använder vår hemsida eller tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand de personuppgifter du själv lämnar när du använder hemsidan genom att lämna uppgifter via kontaktformuläret, eller tecknar avtal.

Ändamålen för vår behandling

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av dina personuppgifter är direktkommunikation till dig som kund och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.
Kunduppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang av KOLFAST eller till företag utanför bolaget som KOLFAST samarbetar med för marknadsföring. Företag som KOLFAST samarbetar med har en egen GDPR-kompatibel policy på plats. Det gäller även företag utanför EU/EES.

Den rättsliga grunden för vår hantering

KOLFAST kan behandla dina uppgifter baserat på rättsliga grunder, t.ex. för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund.
Vem behandlar – utlämning av personuppgifter
Det är endast vår personal, mäklarpartner, alternativt entreprenörer eller leverantörer som har tillgång till uppgifterna som vi sparar lokalt i vår kunddatabas.

 

 

 

Lagringstid av personuppgifter

Lagringstiden av dina personuppgifter sträcker sig tills ändamålen med behandlingen har uppfyllts och gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Personuppgifter som vi sparar baserat på att du är kund hos oss eller nyttjar tjänster hos oss kvarstår så länge du är aktiv kund hos oss.
Samma personuppgift kan sparas hos oss på flera olika ställen för olika ändamål. T.ex. nyhetsbrev.

Det betyder att en uppgift som tas bort från ett system kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan laglig grund eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Utlämning eller ändring av personuppgifter

För att säkerställa att integritetslagstiftningen inte ska missbrukas av annan till skada för dig har KOLFAST ett ansvar att säkerställa din identitet vid kontakter rörande din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på vår webbplats.